Výrobky & Sluzby

Výrobky & Sluzby > Building insulation > Styrisol > PODLAHOVÁ IZOLÁCIA >

PODLAHOVÁ IZOLÁCIA

PODLAHOVÁ IZOLÁCIA

Vdaka vysokej odolnosti tlaku a vynikajúcej odolnosti vlhku sú výrobky STYRISOL® ideálne ako izolácia pod rôzne druhy podlahovej krytiny.

Montáz POD betón
Izolacné tabule STYRISOL® sa kladú priamo na rovný a stabilizovaný podklad. Na izoláciu sa musí polozit polyetylénová fólia, ktorá zabráni prenikaniu malty medzi spoje tabúl (vytvára tepelné mostíky).

Montáz NAD betón
Izolacné tabule STYRISOL® sa kladú na hladký betónový povrch. Medzi izoláciu a betón sa odporúca vlozit bariéru zabranujúcu prenikaniu vodných výparov (zabranuje vytváraniu tepelných mostíkov).

Pripevnenie K betónu
Odporúca sa mechanicky zafixovat izoláciu na betóne.

Podlahové kúrenie
Izolacné tabule STYRISOL® sa môzu pouzit so vsetkými standardnými podlahovými vykurovacími systémami.


Späť