Výrobky & Sluzby

Výrobky & Sluzby > Building insulation > Styrisol > IZOLÁCIA MUROVANÝCH STIEN >

IZOLÁCIA MUROVANÝCH STIEN

IZOLÁCIA MUROVANÝCH STIEN

Izolacné tabule STYRISOL® sa umiestnujú jazýckom nahor, blízko seba a na vnútornú murovanú
stenu. Je potrebné pouzit vzdusnú vlozku s hrúbkou najmenej 4 cm. Musia sa pouzit kotvy, aby
sa do vnútornej steny nedostala ziadna voda. Na úrovni zeme sa musí nainstalovat vrstva hydroizolácie. Voda musí byt odvádzaná do otvorených zliabkov.IZOL ÁCIA VNÚTO RNÝCH STIEN / IZO -LÁCIA TE PELN ÉHO PREMOSTENIA

Izolacné tabule STYRISOL® predstavujú dokonalú konstrukciu pre stukové alebo maltové vrstvy.
Povrch tabúl je drázkovaný alebo ryhovaný, vdaka comu sa dosahuje dobrá prilnavost.IZOLÁCIA VONKAJSÍCH STIEN

Izolacné tabule STYRISOL® sa môzu pouzit aj ako izolácia vonkajsích stien. Izolácia vonkajsích
stien je jemná práca, ktorá si vyzaduje profesionálnu montáz izolacných tabúl a nanesenie
vonkajsej stuky.

Späť