Výrobky & Sluzby

Výrobky & Sluzby > Protective packaging > Abriprofile > Abricorner U Multishape >

Abricorner U Multishape

U 25, U 35 & U 45

- Minimálna vzdialenost rezov je 100 mm; moznost perforácie.

Späť