Výrobky & Sluzby

Výrobky & Sluzby > Acoustic Foam 4x2mm - 25 >

Acoustic Foam 4x2mm - 25

POPIS

Táto extrudovaná polyetylénová pena sa skladá zo 4 laminovaných vrstiev s hrúbkou 2 mm (zelená alebo biela), má hustotu 25 kg/m3 a je potlacená názvom "acoustic" na vrchnej fólii z HDPE. Súcastou výrobku je 100 mm prekrytie, ktoré slúzi na napojenie prekrytím, co vylucuje vznik chladných miest. Vdaka tomu hrúbka nikdy nie je mensia ako 4 x 2 mm a väcsia ako 6 x 2 mm. Materiál je inertný a odoláva vlhku. Má vysokú odolnost proti chemikáliám a pôsobí ako bariéra pred výparmi.

POSTUP IN STALÁCIE

 • Plávajúca podlaha sa kladie na zvukovú izoláciu "acoustic ".
 • Krycia vrstva je druh podlahy zodpovedajúci technickým odporúcaniam WT CB 189 a 193.
 • Výsledná zvuková izolácia závisí predovsetkým od kvality kladenia.
 • Protizvuková vrstva sa musí vzdy polozit s prekrytím 100 mm.
 • Izolácia sa musí umiestnit opatrne, aby nevznikol zvukový most. M imoriadnu pozornost musíte venovat kladeniu v miestnostiach s vertikálnymi trubkami v podlahe, dverovými otvormi a kútmi.
 • Zároven sa odporúca umiestnit lemujúcu izoláciu medzi kryciu vrstvu a stenu, alebo na vsetky vertikálne spojenia s podlahou (prechodové spoje...). T áto izolácia sa pocas kladenia lepí najmenej do výsky 20 mm nad úroven výsledného povrchu. Po naliatí podlahoviny a ulození podlahy sa prebytocná izolácia môze odrezat a môze sa dorobit bocné zakoncenie (umiestnenie lemovacích pásov a pod.).
 • Pred ukladaním nainstalujte elastický spoj.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 • Útlm kontaktného zvuku: > kategória 1A NBN S 01-400 dosahujúca útlm kontaktného zvuku o 27 dB podla normy ISO 717.
 • Správa WTC B: > DE 74694 AC2821-N
 • Hrúbka: > 4 x 2 mm (8 mm)
 • Hustota: > 25 kg/m3
 • Rozmery: > 1,20/50 bezn. m + prekrytie 100 mm
 • Farba: > zelená/biela/zelená/biela
 • Konstrukcia: > plochá
 • Koeficient ?: > 0,0482 W/m/°K
 • Pohlcovanie vody: > 4,1 %
 • Stlacitelnost: > 50 % pri 0,08 MPa
 • Dynamická tuhost: > 24 Mn/m3
 • Elastická
 • Chemicky inertná
 • Odolná proti väcsine chemikálií
 • Neobsahuje HCFC
Späť