Výrobky & Sluzby

Výrobky & Sluzby > Izoflex >

Izoflex

IZOFLEX® sú nehorlavé izolacná trubice z polyetylénovej peny s vynikajúcim koeficientom tepelnej izolácie. IZOFLE X® chráni pred chladom a tepelnými stranami a pomáha dosahovat úspory v spotrebe energie. Siroká ponuka rozmerov a flexibilita výrobkov IZOFLEX® umoznuje pouzitie s rôznymi druhmi medených a zelezných trubiek.

VÝHODY

  • Vynikajúce izolacné vlastnosti. Koeficient lambda: 0,038 W/mK pri 40 °C.
  • Pre kúrenie, klimatizáciu, chladenie a sanitárnu výbavu. T eploty od -45 °C do 100 °C.
  • U zavretá bunková struktúra: chráni pred vlhkostou a parou. Zabranuje kondenzácii.
  • Odolná ohnu: tazko zapálitelná.
  • N epodlieha skazeniu.
  • Chemicky inertná.
  • neobsahuje HCFC, podla platných noriem.
  • Znizuje hluk spôsobovaný prúdením a nárazmi.
  • Rez a flexibilita ulahcujú instaláciu trubíc IZOFLEX®.
  • V yrábame aj so samolepiacimi pásmi pre dokonalé zatvorenie (na poziadanie).

Späť