Oferta

Oferta > Zalety - Środki bezpieczeństwa >

Zalety - Środki bezpieczeństwa

ZALETY

Płyty STYRISOL® spełniają następujące wymagania dotyczące izolacji budynków i projektów budowlanych:

 • doskonałe właściwości izolacyjne
 • minimalna absorpcja wody
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • odporne na gnicie
 • odporne na grzyby i mikroby
 • odporne na niszczenie przez robactwo i gryzonie
 • samogasnące
 • łatwe w montażu
 • nadające się do przetworzenia

Środki bezpieczeństwa

 1. Przechowywanie
  Płyty izolacyjne STYRISOL® z żółtego ekstrudowanego polistyrenu można przechowywać długo w ich oryginalnych opakowaniach. Kiedy wystawi się płyty na działanie promieni słonecznych, mogą nieco utracić zabarwienie.

 2. Ochrona przeciwpożarowa
  STYRISOL® zawiera środki opóźniające palenie. Ekstrudowany polistyren jest materiałem palnym i nie można go wystawiać na działanie żadnego rodzaju ciepła. Podczas topienia się produktu powstaje gęsty dym. Produkty spalania mogą zawierać tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz sadzę.

 3. Stabilność chemiczna
  Ekstrudowany polistyren może być wykorzystywany w zestawieniu z większością materiałów budowlanych (wapno, cement, tynk, bezwodny tynk, alkohole, kwasy i zasady). Rozpuszczalniki na bazie ropy naftowej, smoły węglowej i produkty pochodne mogą wpłynąć na materiał. Rozpuszczalniki takie, jak aceton, octan etylu, benzyna, toluen mogą uszkodzić płyty. Zawsze należy sprawdzić w instrukcji, czy produkt jest odpowiedni do zastosowania z ekstrudowanym polistyrenem.

 4. Produkty klejące
  Zalecamy produkty klejące bez rozpuszczalników na bazie ropy naftowej. Zawsze należy sprawdzić czy produkt jest odpowiedni do zastosowania z ekstrudowanym polistyrenem.

 5. Środowisko naturalne
  Pianka ekstrudowana polistyrenowa nie jest biodegradowalna. Nie ma zagrożenia zanieczyszczenia gleby czy wody. Ponadto płyty izolacyjne STYRISOL® są całkowicie przetwarzalne.
Powrót