Oferta

Oferta > Izolacja muru szczelinowego >

Izolacja muru szczelinowego

Izolacja muru szczelinowego

Płyty izolacyjne STYRISOL® umieszcza się z piórem do góry, jedna do drugiej na wewnętrznej
ścianie. Niezbędna jest przynajmniej 4 cm przestrzeń wentylacyjna. Należy zainstalować kotwy ścienne, aby woda nie penetrowała ściany wewnętrznej. Na poziomie gruntu, należy zastosować warstwę osuszającą. Woda jest odprowadzana z otwartych rowków.IZOLACJA ŚCIANY WEWNĘT RZNEJ / IZOLACJA MOST ÓW PRZE MARZANIA

Płyty izolacyjne STYRISOL® są doskonałym wsparciem powierzchni tynku. Powierzchnia
płyt ma rowki lub ma układ waflowy, co zapewnia dobre łączenie.IZOLACJA ŚCIANY ZEWNĘT RZNEJ


Płyty izolacyjne STYRISOL® można nstalować jako izolację ściany zewnętrznej. Izolacja ściany
zewnętrznej wymaga precyzyjnego podejścia i profesjonalnego ułożenia płyt izolacyjnych, a
następnie pokrycia tynkiem szlachetnym.

Powrót