Oferta

Oferta > Abricorner U Multishape >

Abricorner U Multishape

U 25, U 35 & U 45

- Minimalna odległość nacięć to 100 mm; możliwe jest wykonanie perforacji.
Powrót