Vacatures

ABRISO beschouwt het investeren in mensen als een essentiële voorwaarde voor succesvol ondernemen. Continue opleiding vormt de basis voor de ontwikkeling van onze medewerkers.

U kan steeds uw cv bezorgen per mail : adeflo@abriso.com


Als werkgever engageert ABRISO zich tot

 • Vrijheid, ruimte en gelijke kansen om zich te ontwikkelen
 • Een pragmatische aanpak
 • Integriteit, collegialiteit en plezier
 • Duidelijke doelstellingen
 • De mogelijkheid om te mislukken, te leren en opnieuw te beginnen
 • Begeleiding op professioneel vlak
 • Open en directe communicatie
 • Een evaluatie met woord en wederwoord
 • Werk voor wie voluit meebouwt aan de realisatie van deze bedrijfsmissie

Van onze collega's verwachten wij dat zij

 • Behoeften en wensen van cliënten erkennen, in elke functie, op elk moment
 • Samen-werken : elke collega is een interne cliënt
 • Het initiatief krachtig in handen nemen en vechten voor zaken waarin zij geloven
 • Denken en handelen zoals zij dat voor hun eigen zaak zouden doen
 • Fouten melden en eruit leren
 • Hun bijdrage meten en voortdurend verbeteringen realiseren
 • Zich soepel opstellen en bij veranderingen mee nieuwe wegen bewandelen
 • Correct en discreet zijn
 • Concreet afspreken en beloftes nakomen
 • Het belang van de hele organisatie laten primeren