Beleid

Abriso nv Anzegem behaalt het Charter Duurzaam Ondernemen

 

Het Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen dat ondernemingen wil aanzetten tot duurzaam ondernemen. Deelnemers aan het charter verbinden zich ertoe een concreet actieplan uit te werken rond tien thema’s. De actiepunten geven blijk van continue verbetering op drie domeinen: milieu, maatschappij (sociaal) en economisch.
Een team van onafhankelijke experts beoordeelt jaarlijks de inspanningen van de deelnemende bedrijven. Daarbij wordt er constructief meegedacht over aandachtspunten en verbeteropties.

charter-duurzaam-ondernemen-jaarcertificaat-2017.pdf

ISO-certificatie

In juli 2014 behaalde Abriso nv Anzegem voor de vervaardiging van geëxtrudeerde polystyreen hardschuimplaten Styrisol XPS volgende ISO-certificaten:+
- ISO 9001: bewijst de degelijkheid van ons kwaliteitsmanagementsysteem
- ISO 14001: toont aan dat we de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering
     beheersen en waar mogelijk verminderen.

 

iso-14001-2015-certification-abriso-belgium-xps.pdf

iso-9001-2015-certification-abriso-belgium-xps.pdf

Abriso nv Anzegem maakt zijn eerste Duurzaamheidsverslag 2013 – 2015.

Duurzaamheid vormt meer en meer onderdeel van onze bedrijfsstrategie. We willen onze duurzaamheidsinspanningen meetbaar en aantoonbaar maken en via het Duurzaamheidsverslag inzetten als communicatietool.

 

duurzaamheidsverslag-abriso.pdf